Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: RADOMLJE

Join the Partisans map

S dvoje bataljona Šlandrove brigade, napadni oružničku postaju i utvrđeni logor njemačke radne službe, čiji pripadnici su se također vojno obučavali. 

Napadaju partizani.   

6. travnja 1944

Dva bataljona zapalila su 18 baraka. Palo je 30 neprijateljevih vojnika, više je bilo ranjenih, 24 vojnika su zarobili. Zarobljenike su pustili na slobodu ali bez uniforme. Zaplijenjeno je 18 pušaka, dvije strojnice, dva pištolja i puno municije. Prije nego su zapalili barake pokupili su vojnu opremu.