RADOMLJE 1944

RADOMLJE

Join the Partisans map

6. april 1944

Napadi sovražnikovo postojanko!

Z dvema bataljonoma Šlandrove brigade napadi orožniško postajo in utrjeni tabor nemške delovne službe, katere pripadniki so se tudi vojaško urili. 

Bataljona sta zažgala 18 barak. Sovražnik je imel 30 padlih, več ranjenih in 24 ujetih. Ujetnike so izpustili, vendar brez uniforme. Zaplenili so 18 pušk, dve strojnici, dve pištoli in precej streliva. Preden so barake požgali, so vojaško opremo pobrali. Padli so 4 borci, 11 je bilo ranjenih, 10 pa pogrešanih.

Napadajo partizani.