Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: BISTRICA V ROŽU (AUSTRIJA) 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kasno popodne Kokrški partizanski odred uz pomoć 1. Koroškog (koruškog) odreda uspio je zaposjesti neprijateljsko uporište Bistrica v Rožu, zajedno s poštom i željezničkom postajom, te uz to„završiti posao“ s oružničkom posadom u Svečama i poslije natjerati na predaju vlak s esesovcima. 

7. svibnja 1945 

Zarobljeno je bilo 40 esesovaca, palo ih je najmanje 20, ostali su zahvaljujući noći pobjegli. Kokrški odred imao je nekoliko ranjenih i mrtvih, Ukupno su tog dana i noći zarobili najmanje 300 neprijateljskih vojnika i oficira.