Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: CERKNICA  

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

19. listopada 1941

S borcima Loške i Preserske čete Krimskog bataljona pod komandom Ljube Šercera napadni i uništi talijansku posadu u Ložu.

Ubili su 25 talijanskih vojnika i 6 fašista. Veći je broj ovih i onih bio ranjen, partizani su također uništili veći broj konja i mula te zapalili vojnički auto. Zarobili su 6 vojnika, jednog oficira i poveli ih sa sobom. U borbi je palo troje partizana jedan je bio teže a drugi lakše povrijeđeni.