Napadni neprijateljsku kolonu!

Tvoj cilj: ČEPOVAN

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Gradnikove brigade na putu Čepovan-Dolenja Trebuša silovito kreni na njemačku kolonu u pokretu.

16. ožujka 1945

Brigada je zaplijenila 3 topa, vozove s opremom i 40 pušaka, 24 vojnika je poginulo. Doletjelo je 6 savezničkih zrakoplova koji su ispalili 26 raketa  na Čepovan. Nakon toga neprijatelj je napustio Čepovan.