ČEPOVAN 1945

ČEPOVAN

Join the Partisans map

16. marec 1945

Napadi sovražnikovo kolono!

Kot borec/borka Gradnikove brigade na cesti Čepovan–Dolenja Trebuša silovito napadi nemško kolono v premiku.
Brigada je zaplenila 3 topove, vozove z opremo in 40 pušk, 24 vojakov pa je padlo. Priletelo je
6 zavezniških letal in izstrello 26 raket na Čepovan. Sovražnik je Čepovan po tem zapustil.

Napadajo partizani.