Napadni njemačku kolonu!

Tvoj cij: KOMEN

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

25. listopada 1943

Njemačka borbena skupina, kod Lipe iznenada provali u logor 2. bataljona, koji se nalazio na položaju, te u selu napadne štab Tršćanske divizije. U žestokoj borbi padne 14 boraca, među njima i komandant divizije, Robert Borštnar – Rade. Kao borac/borkinja 1. bataljona Kosovelove brigade, napadni povratničku njemačku kolonu i osveti pale drugove. Napad je iskoristio zarobljeni politički komesar Darko Marušič – Blaž i vezanih ruku, pobjegao iz njemačkog zarobljeništva.