Odbrani most na Dravi!

Tvoj cilj: BOROVLJE (AUSTRIJA)

Join the Partisans map

Napada okupator.

11. svibnja 1945

U želji da se predaju saveznicima a ne jugoslavenskoj armadi, komandanti njemačkih i domobranskih četa  dogovore se za napad na Borovlje. 5 njemačkih topovskih baterija, 20 tenkova i dva domobranska udarna bataljona napali su Bračičevu brigadu, koja se povukla na lijevi brijeg Drave i nastavila da brani most. U žestokoj borbi palo je 180 boraca i borkinja.