Oslobodi Celovac!

Tvoj cilj: CELOVEC (AUSTRIJA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

8. svibnja 1945

Djelomično u prethodnici i djelomično u miješanoj koloni s britanskim tenkovima, oba su oklopnika, jurišna četa i 3. bataljon Kokrškog odreda ušli u Celovac rano dopodne 8. svibnja 1945, 2. bataljon odreda s nekoliko oficira, došao je vlakom. Kokrški odred zaposjeo je jezuitsku kasarnu i klagenfurtski gestapo.