CELOVEC 1945

CELOVEC

Join the Partisans map

8. maj 1945 

Osvobodi Celovec!

Delno v predhodnici in delno v mešani koloni z britanskimi tanki so oba oklepnika, jurišna četa in 3. bataljon Kokrškega odreda prišli v Celovec zgodaj dopoldne 8. maja 1945, 2. bataljon odreda z nekaj častniki pa se je tja pripeljali z vlakom. Kokrčani so zasedli jezuitsko vojašnico in celovški gestapo.

Napadajo partizani.