Probij se iz neprijateljevog obruča!

Tvoj cij: PTUJ

Join the Partisans map

Napada okupator.

U Mostju kod Ptuja njemački vojnici opkole Lackovu četu.

8. kolovoza 1942

Prva partizanska četa u Slovenskim goricama formirana je u početku 1942 i nazvana je po Joži Lacku koji se četi pridružio tek 7. kolovoza. Lacku partizanski život nije bio suđen. Sljedećeg dana, četu su opkolili Nijemci u Mostju kod Ptuja i uništili je; iz obruča se spasilo samo troje boraca među njima i Jože Lacko koji se sakrio kod nekog seljaka. Dva dana kasnije neko ga je izdao Nijemcima. Zatvoren je u ptujske zatvore gdje su ga bili i mučili; zbog posljedica mučenja 18. kolovoza, u ptujskim je zatvorima i umro.