Probij se iz neprijateljevog obruča!

Tvoj cij: GLUŠINJE (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napada okupator.

31. listopada 1942

Hrvatski 1. proleterski bataljon, hrvatski bataljon Josipa Kraša i četa iz Vzhodnodolenjskoga odreda s 37 ranjenika se odlučnim jurišom probila iz obruča sastavljenog od približno 40 000 ratnika, iz talijanskih, njemačkih
i ustaških jedinica te Legije smrti (slovenska Bela garda).