GLUŠINJE (HR) 1942

GLUŠINJE (HR)

Join the Partisans map

31. oktober 1942 

Prebij se iz obroča!

Hrvaški 1. proletarski bataljon, hrvaški bataljon Josipa Kraša in četa iz Vzhodnodolenjskega odreda s 37 ranjenci se z odločnim jurišem prebijejo skozi obroč, ki ga sestavljajo približno 40.000 mož iz italijanskih, nemških in ustaških enot ter belogardistična Legija smrti.

Napada okupator.