Probij se iz obruča!

Tvoj cilj: PIVKA

Join the Partisans map

Napada okupator.

U Staroj Sušici, jugozapadno od Pivke, 1. bataljon Istarskog partizanskog odreda doživi žestok poraz. Probij se iz obruča!

12. ožujka 1944

Oko 250 neprijateljskih vojnika iz  Sežane i Pivke opkolilo je bataljon u selu; u borbi je palo 16 boraca, 10 je bilo ranjenih, 26 je zarobljenih.