Attacca la postazione nemica!

La tua destinazione è LUČE

Join the Partisans map

Attacco dei Partigiani.

In veste di combattente del battaglione di Savinja, conquista Ljubno.

Contesto storico:

19. maggio 1942

La 2. e la 3. compagnia del battaglione Savinja occuparono Ljubno.

Začuti zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!

Pavle Keršič – Ježek
Prvoborec, borec 14. divizije, udeleženec pohoda na Štajersko
(1921, Ljubljana – 1981, Ljubljana)
vir: Koroški pokrajinski muzej

Pavle Keršič – Ježek
First Fighter, Fighter of the 14th Division, participant of the march to Styria
(1921, Ljubljana – 1981, Ljubljana)
Later active in the VOS and VDV and in the OZNA in the Mislinjska Valley. Key-bearer, first combatant, participant in the 14th Division’s march to Styria in January and February 1944 as a brigade armourer, wounded in the area of Graška Góra, where he was treated by locals, then in the same brigade as a battalion informer.