LUČE 1942

LUČE

Join the Partisans map

19. maj 1942 

Napadi sovražnikovo postojanko!

Kot borec/borka Savinjskega bataljona zavzemi Ljubno.

2. in 3. četa Savinjskega bataljona zavzamejo Ljubno.

Napadajo partizani.