BISTRICA V ROŽU 1943

BISTRICA V ROŽU (FEISTRITZ IM ROSENTAL, AVSTRIJA)

Join the Partisans map

18. maj 1943 

Osvobodi taboriščnike!

Koroški vod 2. bataljona Gorenjskega odreda in 3. četa istega bataljona sta vdrla v Bistrico v Rožu, jo zasedla, uničila tovarno akomulatorjev in hidrocentralo ter zažgala veliko žago.
V bližnjem taborišču sta osvobodila tudi 41 ruskih mladeničev, ki so v neznosnih razmerah delali v tovarni akumulatorjev.

Napadajo partizani.