DRAVOGRAD 1945

DRAVOGRAD

Join the Partisans map

4. maj 1945

Napadi sovražnikovo postojanko!

Kot borec/borka Šercerjeve brigade dosezi vdajo nemške postojanke na Otiškem vrhu ter z jurišem zavzemi sovražnikove okope in ves del Dravograda na desnem bregu z železniško postajo.
Pri tem je Šercerjeva brigada pobila 14, ranila 22 in zajela 36 sovražnikov, zaplenila je 3 puškomitraljeze in 40 pušk, rešila pa 160 vojnih ujetnikov ruskega in britanskega rodu. 

Napadajo partizani.

Doživi zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!

Gestapovski zapori v Dravogradu, stalna zbirka Koroškega pokrajinskega muzeja
vir: Koroški Pokrajinski Muzej
Celica št. 5 ali celica smrti v zloglasnih gestapovskih zaporih Dravograd
vir: Koroški Pokrajinski Muzej
Spominska plošča na bivših gestapovskih zaporih v Dravogradu
vir: Koroški Pokrajinski Muzej