KOBARID 1943

KOBARID

3. november 1943 

Napadi zasledujočo kolono!

Ko nemške enote zavzamejo Kobarid, začne sovražnik zasledovati narodnoosvobodilne enote, ki so se umikale v bližnje hribe. Napadi zasledujočo kolono in omogoči umik ostalim borcem.

Ena takih nemških kolon s približno 100 možmi je krenila proti Breginju, vendar sta jo 1. in 4. bataljon 18. brigade napadla iz zasede, ji prizadejala velike izgube ter zažgala avtomobil in oklepni avto.

Napadajo partizani.