METLIKA 1942

METLIKA (SUHOR)

Join the Partisans map

Napadi sovražnikovo postojanko!

Operativni štab udarne Brigade Ivana Cankarja in hrvaške 13. proletarske brigade “Rade Končar” izda povelje za uničenje belogardistične postojanke na Suhorju.

23. studeni 1942
Na Suhorju je bil štab 3. bataljona Legije smrti s 3. četo in vod italijanskega 3. bataljona 23. polka. Skupaj 162 mož. Po partizanskih poročilih so zajeli 99 legionarjev. Od teh so jih 17 poslali domov, večino vključili v brigadi Matija Gubca in Ivana Cankarja, 8 organizatorjev in oficirjev pa kaznovali s smrtjo.

Napadajo partizani.