MOZIRJE 1944

Tvoj cilj: MOZIRJE

Join the Partisans map

12. september 1944

Napadi Mozirje!

Kot borec/borka Šlandrove brigade napadi Mozirje, ki ga okupira več kot 300 mož močna posadka treh čet 2. bataljona vermanskega polka “Untersteiermark”.
Ob podpori 75-milimetrske havbice je postojanka naslednji dan padla. Padlo je 51 sovražnikovih vojakov, ujeli so jih 255. Brigada je zaplenila veliko orožja: 10 lahkih in 12 težkih strojnic, 5 lahkih minometov in 225 pušk. Brigada je imela 5 padlih in 40 ranjenih borcev.

Napadajo partizani.