RIBNICA 1943

RIBNICA (JELENOV ŽLEB) 

Join the Partisans map

26. marec 1943

Napadi sovražnikove enote!

Brigadi Matija Gubca in Ivana Cankarja trčita v bataljon divizije Macerata. Obkoli presenečeni italijanski bataljon v obliki podkve in napadi sovražnika.

360 partizanov je s 6 težkimi in 18 lahkimi mitraljezi ter z lahkim minometom napadlo več kot 480 italijanskih vojakov, ki so imeli v svoji oborožitvi 12 težkih in 24 lahkih mitraljezov ter dva srednja minometa. Partizani so po uri in pol zasedli nekatere italijanske položaje in prisilili nasprotnika k umiku. Italijanski umik je bil popolnoma neorganiziran in se je ponekod spremenil celo v brezglavi beg. Italijanski bataljon Macerata je v bitki utrpel velike izgube. 106 vojakov je padlo, 102 pa sta bila ranjena. Partizanske enote so imele 5 padlih in 20 ranjenih borcev. V boju so zasegle 7 težkih in 12 lahkih mitraljezov, 1 težki minomet in 190 pušk.

Napadajo partizani.