VRANSKO 1941

VRANSKO 

Join the Partisans map

26. oktober 1941 

Odbij sovražnikov napad!

Pod poveljstvom komandanta Franca Rozmana Staneta zasedi že prej v snegu pripravljene zaklone in položaje, ki so krožno razporejeni okoli Črete in odbij napad nemških enot.
Ta bitka je dokaz izjemne hrabrosti borcev 1. štajerskega bataljona in njihovega komandanta Franca Rozmana Staneta, ki so v neenakem boju prizadejali okupatorju znatne izgube, sami pa so se v zavetju noči po več kot desetih napadih in vedno novih okupatorjevih silah uspešno izvili iz obroča brez žrtev. Prva frontalna bitka je imela velik odmev v okupirani Evropi, saj so o njej razpravljali generalštab nemškega vermahta in sam Hitler.

Napada okupator.