Escape the encirclement!

Go to: SAKALOVCI (HUNGRY)

Join the Partisans map

The Axis attack first.

21. marec 1945

Vod madžarskih orožnikov obkoli Prekmursko četo, ki je zasedla samotno hišo v Sakalovcih. Prebij se iz obroča.