SAKALOVCI 1945

  1. SAKALOVCI (MADŽARSKA)
Join the Partisans map

21. marec 1945

Prebij se iz obroča!

Vod madžarskih orožnikov obkoli Prekmursko četo, ki je zasedla samotno hišo v Sakalovcih. Prebij se iz obroča. 

Napada okupator.