Probij se iz obruča!

Tvoj cilj: SAKALOVCI (MADŽARSKA)

Join the Partisans map

Napada okupator

21. ožujka 1945

Vod madžarskih oružnika opkoli Prekmursku četu koja je zaposjela usamljenu kuću u Sakalovcima. Probij se iz obruča.