Napadni Mežicu!

Tvoj cij: MEŽICA

Napadaju partizani. 

S Koruškim bataljonom napadni Mežicu.

3. travnja 1943 

Zasjedama, zatvorili su dostupe do trga i osamili oružničku postaju. Prekinuli su kino predstavu, koja se pretvorila u narodni skup i kaznili četiri naoružane izdajnike. U skladištu oružja zaplijenili su 30 pušaka, municiju i opremu.