MEŽICA 1943

MEŽICA

Join the Partisans map

3. april 1943 

Napadi Mežico!

S Koroškim bataljonom napadi Mežico.
Z zasedami so zaprli vse dostope v trg in osamili orožniško postajo. Prekinili so kinopredstavo, ki se je spremenila v ljudsko zborovanje, in kaznovali štiri oborožene izdajalce. V skladišču orožja so zaplenili 30 pušk, strelivo in opremo. 

Napadajo partizani.

Doživi zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!

Partizanski poveljnik – koroški Slovenec, narodni heroj Franc Pasterk – Lenart
(1912, Lobnik nad Železno Kaplo – 1943, Mežica)
vir: Koroški pokrajinski muzej

Partizanski poveljnik – koroški Slovenec, narodni heroj Franc Pasterk – Lenart
Kot koroški Slovenec je bil že zgodaj mobiliziran v nemško vojsko, ob prihodu na dopust jeseni 1942 je odšel v partizane na Gorenjsko, kjer se je kmalu izkazal, bil ranjen, marca 1943 je bil s skupino partizanov poslan na Koroško, postavljen za poveljnika Koroškega bataljona, a že v napadu na okupatorja v Mežici v noči od 3. na 4. april 1943 hudo ranjen in za posledicami ranitve umrl.