MEŽICA 1943

MEŽICA

Join the Partisans map

3. april 1943 

Napadi Mežico!

S Koroškim bataljonom napadi Mežico.
Z zasedami so zaprli vse dostope v trg in osamili orožniško postajo. Prekinili so kinopredstavo, ki se je spremenila v ljudsko zborovanje, in kaznovali štiri oborožene izdajalce. V skladišču orožja so zaplenili 30 pušk, strelivo in opremo. 

Napadajo partizani.