Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: KOČEVJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

9. prosinca 1943

S 14. divizijom napadni Kočevje, kojeg brani 2. četa SS – policijskog puka i okolo 100 domobrana. Nakon 3 dnevne borbe neprijatelj se odupirao samo još u kočevskom zamku . Kad su počeli gorjeti krov i vrata na zamku i kad im je ponestalo municije, snage 314. grenadirskog puka i bataljona 19. SS-policijskog puka, uz pomoć zrakoplova, natjerale su Tomšičevu brigadu na povlačenje. Provalile su u Kočevje, kad je neprijateljeva posada bila na izmaku snaga i pokušala se spasiti iz gorećeg zamka. Narodnooslobodilačke snage su se povukle u okolne planine.