KOČEVJE 1943

KOČEVJE

Join the Partisans map

9. december 1943

Napadi sovražnikovo postojanko!

S 14. divizijo napadi Kočevje, ki ga brani 2. četa 1. bataljona SS-policijskega polka in okoli 100 domobrancev.
Po treh dneh boja se je sovražnik upiral le še iz kočevskega gradu. Ko sta že začela goreti grajska streha in vrata in jim je  primanjkovalo tudi streliva, so sile 314. grenadirskega polka in bataljona 19. SS-policijskega polka ob pomoči letal Tomšičevo brigado prisilile k umiku. Vdrle so v Kočevje, ko je bila sovražna posadka že na koncu svojih moči in se je morala prebijati iz gorečega gradu. Narodnoosvobodilne brigade so se umaknile v okoliške hribe.

Napadajo partizani.