Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: SLOVENJ GRADEC

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S 11. SNOUB Miloša Zidanška, napadni neprijateljevo uporište Dovže, približno 10 km jugoistočno od Slovenj Gradca.

28. svibnja 1944

Posadu su sačinjavali Austrijanci starijih godišta, sva se posada, od 28 ljudi predala. Uporište je zapaljeno, ratni zarobljenici pušteni na slobodu.
Zaplijenili su 27 pušaka, strojnicu i puno opreme.