SLOVENJ GRADEC 1944

SLOVENJ GRADEC

Join the Partisans map

28. maj 1944

Napadi sovražnikovo postojanko!

Z 11. SNOUB Miloša Zidanška napadi sovražnikovo postojanko Dovže, približno 10 km jugovzhodno od Slovenj Gradca. 

Posadko so sestavljali Avstrijci starejših letnikov, vsa, tj. 28 mož, se je predala. Postojanko so zažgali, ujetnike pa izpustili. Zaplenili so 27 pušk, strojnico in veliko opreme.

Napadajo partizani.