Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: GORICA 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Štab 9. korpusa izdaje naredbu za napad na uporište u Trnovem. Neprijateljska posada sastoji se od 250 vojnika bataljona Fulmine iz fašističke divizije X MAS. Pridruži se Kosovelovoj brigadi pojačanoj s tri partizanska topa i dva 47 – milimetarska protutenkovska topa i dva 20 – milimetarska brza topa. 

19. siječnja 1945

Posadu je od potpunog uništenja sljedećeg dana spasio 3. bataljon 10. SS-policijskog puka, koji je iznenadio zasjedu 17. brigade Simona Gregorčiča i nakon toga spasio preživjelu posadu i povukao se u Goricu s njom. Poslije odlaska partizani su pokupili preostalo oružje i opremu. 204 neprijateljevih vojnika je palo, 7 je bilo ranjenih, kolone neprijatelja koje su posredovale  izgubile su 50 vojnika i imale 70 ranjenih.