Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: POHORJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Pridruži se skupini od 16 boraca, koja je izvela napad na Ribnicu na Pohorju.

12. kolovoza 1941

Pri tom su ubili gradonačelnika Witzmana, komandanta žandarmerije i pomoćnog policajca, jedan od žandara bio je ranjen. Slabost akcije bila je u činjenici, da partizani nisu zaplijenili ni oružja ni hrane, dok je politički odjek bio dobar.