Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: POHORJE

Napadaju partizani.

Pridruži se skupini od 16 boraca, koja je izvela napad na Ribnicu na Pohorju.

12. kolovoza 1941

Pri tom su ubili gradonačelnika Witzmana, komandanta žandarmerije i pomoćnog policajca, jedan od žandara bio je ranjen. Slabost akcije bila je u činjenici, da partizani nisu zaplijenili ni oružja ni hrane, dok je politički odjek bio dobar.