Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: BROD NA KOLPI (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani

S dvoje suborca napadni neprijateljsko uporište u Brodu na Kupi.

30. travnja 1942

Patrola troje boraca Južnodolenjskog partizanskog bataljona provalila je u Brod na Kupi, gdje je stajala posada od 20 oružnika i financijera NDH. Patrola je ka napadu privukla i Narodnu zaštitu i seljake naoružane lovačkim puškama. Neprijateljevu posadu su opkolili i zatražili od nje da se preda. Kad je posada odbila da se preda, počeli su pucati na nju iz raspoloživog oružja. Došlo je do predaje a partizanska patrola, zaplijenila je cjelokupnu opremu i oružje. Idućeg dana Južnodolenjski bataljon uručio je Brod na Kupi 3. bataljonu primorsko-goranskog partizanskog odreda Hrvatske. U oslobođenom Brodu na Kupi hrvatski i slovenski partizani pripremili su u čast praznika rada (1. svibnja) zajednički miting hrvatsko-slovenskog bratstva.