Napadni njemačke jedinice!

ČRNA NA KOROŠKEM

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Njemačke jedinice namjeravaju prodrijeti na slobodnu teritoriju u Zgornjoj Savinjskoj dolini. Kao borac/borkinja Vzhodnokoroškog odreda, spriječi njihovu namjeru, te već, na Pristavi, kod Črne na Koroškem, napadni prve njemačke jedinice, koje su prodirale prema Koprivni.

19. – 24. kolovoza 1944

Rasplamtjela se žestoka bitka, koja je trajala od 19. do 24. kolovoza 1944. Jedinice Vzhodnokoroškog odreda, uspješno su se odupirale nekoliko puta snažnijim neprijateljskim jedinicama. Spriječile su im ulaz na oslobođenu teritoriju i iseljenje slovenskih obitelji. Nanijele su im velike gubitke. U tim bojevima Nijemci su imali oko 60 mrtvih i 50 ranjenih, dok su partizani imali troje ranjenih a 5 je partizana nestalo. 

Doživi zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!

Prvoborac, komandant, narodni heroj Tone Okrogar – Nestl
(1923., Zagorje ob Savi – 1955., Črna na Koroškem)
izvor:Koroški pokrajinski muzej

Prvoborac, zapovjednik, narodni heroj Tone Okrogar – Nestl
(1923., Zagorje ob Savi – 1955., Črna na Koroškem).

Po školovanju za bravara, 1941. godine odlazi u partizane Štajerskog bataljuna,
11. rujna 1942. raspoređen je u Savinjski bataljun nakon preustroja partizanskih postrojbi u Štajerskoj i bio u skupini od 11 partizana koji su došli u Korušku prezimiti i iz kojih je nastala Koruška četa, kasnije Koruški bataljun. U svim se borbama iskazao kao običan partizan i kao zapovjednik te je sedam puta ranjen. Napokon je bio operativni časnik u stožeru Šercerove brigade i poslan je u Dolenjsku na časnički tečaj. Došao je do čina majora i bio aktivni časnik, a nedavno je umirovljen kao mladić s invaliditetom. Preminuo je od sepse, koja je zasigurno bila posljedica ranijih ozljeda i projektila koje je još uvijek imao u tijelu.