Napadni njemačke jedinice!

ČRNA NA KOROŠKEM

Napadaju partizani.

Njemačke jedinice namjeravaju prodrijeti na slobodnu teritoriju u Zgornjoj Savinjskoj dolini. Kao borac/borkinja Vzhodnokoroškog odreda, spriječi njihovu namjeru, te već, na Pristavi, kod Črne na Koroškem, napadni prve njemačke jedinice, koje su prodirale prema Koprivni.

19. – 24. kolovoza 1944

Rasplamtjela se žestoka bitka, koja je trajala od 19. do 24. kolovoza 1944. Jedinice Vzhodnokoroškog odreda, uspješno su se odupirale nekoliko puta snažnijim neprijateljskim jedinicama. Spriječile su im ulaz na oslobođenu teritoriju i iseljenje slovenskih obitelji. Nanijele su im velike gubitke. U tim bojevima Nijemci su imali oko 60 mrtvih i 50 ranjenih, dok su partizani imali troje ranjenih a 5 je partizana nestalo.