Odbrani Ilirsku Bistricu!

Tvoj cilj:  ILIRSKA BISTRICA

Join the Partisans map

Napada okupator.

Tijekom pokušaja proboja prema Ljubljani, neprijateljev 97. armadni korpus ponovo napada oslobođenu Ilirsku Bistricu.

6. svibnja 1945

Poslije žestokih borbi, posebno kod sela Šembije, predalo se 16000 vojnika, podoficira, oficira te tri generala, među njima i komandant njemačkih jedinica Slovenskog primorja i Istre, Ludwig Kübler. Akt o predaji potpisan je u selu Zagorje, sjeverno od Ilirske Bistrice.