ILIRSKA BISTRICA 1945

ILIRSKA BISTRICA

Join the Partisans map

6. maj 1945

Ubrani Ilirsko Bistrico!

Med poskusom preboja proti Ljubljani sovražnikov 97. armadni korpus znova napade že osvobojeno Ilirsko Bistrico.
Po hudih bojih, zlasti pri vasi Šembije, se je vdalo 16000 vojakov, podoficirjev in oficirjev ter trije generali, med njimi tudi komandant nemških enot v Slovenskem primorju in Istri Ludwig Kübler. Akt o predaji je bil podpisan v vasi Zagorje, severno od Ilirske Bistrice.

Napada okupator.