Probij se iz neprijateljskog obruča!

Tvoj cilj: MISLINJA

Join the Partisans map

Napada okupator.

Kao borac/borkinja 14. divizije kod Spodnjeg Doliča probij neprijateljeski obruč.

18. veljače 1944

Pet bataljona divizije probilo je obruč i stvorilo prazan prostor, širok jedan kilometar. Glavnina divizije se iz straha da neće moći nastaviti s probojem, zbog ranjenika, vratila na greben Paškog Kozjaka. Na Pohorje se probilo svega 4. bataljona (2. i 3. bataljon Šercereve, 3. bataljon Tomšićeve i 1. bataljon Bračičeve brigade), otprilike 200 boraca.