MISLINJA 1944

MISLINJA

18. februar 1944

Prebij se iz obroča!

Kot borec/borka 14. divizije pri Spodnjem Doliču prebij sovražnikov obroč.

Pet bataljonov divizije je prebilo obroč in ustvarilo vrzel, široko en kilometer. Glavnina divizije se je iz bojazni, da z ranjenci podnevi ne bo mogoče nadaljevati preboja, vrnila na greben Paškega Kozjaka. Na Pohorje so se prebili 4 bataljoni (2. In 3. bataljon Šercerjeve, 3. bataljon Tomšičeve in 1. bataljon Bračičeve brigade), vsega okoli 200 borcev.

Napada okupator.