MISLINJA 1944

MISLINJA

Join the Partisans map

18. februar 1944

Prebij se iz obroča!

Kot borec/borka 14. divizije pri Spodnjem Doliču prebij sovražnikov obroč.

Pet bataljonov divizije je prebilo obroč in ustvarilo vrzel, široko en kilometer. Glavnina divizije se je iz bojazni, da z ranjenci podnevi ne bo mogoče nadaljevati preboja, vrnila na greben Paškega Kozjaka. Na Pohorje so se prebili 4 bataljoni (2. In 3. bataljon Šercerjeve, 3. bataljon Tomšičeve in 1. bataljon Bračičeve brigade), vsega okoli 200 borcev.

Napada okupator.

Doživi zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!

Partizani in aktivisti  OF, koroški Slovenci, vsi trije dezerterji iz nemške vojske
od leve Primož Starc, Janez Pečnik – Krištof in Janez Wutte – Luc
vir: Koroški pokrajinski muzej

Partizani in aktivisti  OF, koroški Slovenci, dezerterji iz nemške vojske, kamor so jih na silo mobilizirali, od leve Primož Starc, Janez Pečnik – Krištof in Janez Wutte – Luc, ki so delovali na območju Svinške planine (Saualpen), torej na enem izmed najbolj izpostavljenih območij partizanskega boja, daleč na ozemlju nacističnega tretjega rajha.  Janez Wutte – Luc (1918 – 2002), kmečki sin iz Vesel pri Št. Primožu v Podjuni,   je vstopil v Vzhodnokoroški odred aprila 1944, na omenjeno ozemlje pa je odšel s prvo enoto, ki je bila poslana tja, 13-člansko Bojevo četo (poveljnik Franc Mahnič – Boj) in deloval tam do konca vojne. Po vojni je bil dolgoletni predsednik Zveze koroških partizanov. 

Prvoborec, organizator odpora, politični aktivist v Mislinjski dolini  Tone Ulrih – Kristl
(1916, Pesje pri Velenju – 1993, Kamnica pri Mariboru)
vir: Koroški pokrajinski muzej

Prvoborec, organizator odpora, politični aktivist v Mislinjski dolini  Tone Ulrih – Kristl
(1916, Pesje pri Velenju – 1993, Kamnica pri Mariboru)

Ob splošni mobilizaciji marca 1941 je bil vpoklican k vojakom. Po kapitulaciji Jugoslavije se je vrnil domov in kmalu začel z organiziranim odporom. Bil je pripadnik šaleške partizanske skupine 1941, nato Šaleške čete, Štajerskega bataljona in nato prvega Pohorskega bataljona, od koder je bil tik pred njegovim padcem 8. januarja 1943 na Osankarici poslan na terensko politično delo kot sekretar šaleško – mislinjskega okrožja.