ČRNOMELJ 1944

ČRNOMELJ

Join the Partisans map

14. november 1944

Ustavi prodor sovražnika v Belo krajino!

V napadu na osvobojeno ozemlje v Beli krajini sta se zahodno od Črnomlja, pri Miklarjih, zaradi slabih medsebojnih zvez in megle zjutraj udarila dva bataljona domobrancev in drug drugemu prizadejala precej izgub. Zatem se je napadalcem postavil po robu 4. bataljon Belokranjskega partizanskega odreda, nato pa še oficirska in podoficirska šola in dopolnitveni bataljon 7.korpusa.

Napada okupator.