Napadni neprijateljska uporišta!

Tvoj cilj: MOST NA SOČI

Napadaju partizani.

Plan Glavnog štaba predviđa uništenje postajnih sprava, bunkera, mostova i željezničkih tračnica, što bi na duže vrijeme spriječilo upotrebu pruge.
Napadni neprijatelja svom snagom! 

29. lipnja – 2. srpnja 1944

Odsjek je branilo 1200 neprijateljevih vojnika. Tijekom napada, koji je trajao tri dana i četiri noći, partizani su uništili željezničku prugu na 150 mjesta i pored pet logora uništili i deset bunkera pored pruge, te osam željezničkih i nekoliko cestovnih mostova. Komandant savezničkih sila na Mediteranu, feldmaršal Wilson, zbog ove akcije poslao je maršalu Josipu Brozu Titu brzojav s pohvalom i priznanjem.
Jedinice korpusa su zaplijenile top, 18 lakih i teških strojnica, tri minobacače i više od 60 pušaka. Uništile ili oštetile su 2 tenka, dva oklopna automobila i dvije lokomotive. Gubici su također bili veliki. Izvještaj navodi 42 umrlih i 37 ranjenih boraca i borkinja. Neprijateljevi gubici ocijenjeni su na 200 umrlih i 500 ranjenih.