MOST NA SOČI 1944

Tvoj cilj: MOST NA SOČI

Napadajo partizani.

Napadi sovražnikove postojanke!

Načrt predvideva uničenje postajnih naprav, bunkerjev, mostov in železniških tirov, kar naj bi za dalj časa onemogočilo uporabljanje proge. Napadi sovražnika z vso silo.

29. junij–2.julij 1944

Odsek je branilo 1200 sovražnikovih vojakov. Partizani so med napadom, ki je trajal tri dni in štiri noči, razdejali železniško progo na približno 150 mestih in poleg petih postojank uničile še deset bunkerjev ob progi ter osem železniških in nekaj cestnih mostov. Poveljnik zavezniških sil v Sredozemlju feldmaršal Wilson je zaradi te akcije maršalu Josipu Brozu – Titu poslal brzojavko s pohvalo in priznanjem.

Enote korpusa so zaplenile top, 18 lahkih in težkih strojnic, tri minomete in več kot 60 pušk. Uničile ali poškodovale so 2 tanka, dva oklepna avtomobila in dve lokomotivi. Izgube pa so bile občutne. Poročilo navaja 42 padlih in 37 ranjenih borcev in bork. Sovražnikove izgube so ocenjene na 200 padlih in 500 ranjenih.