Napadni Šoštanj!

Tvoj cij: ŠOŠTANJ

Join the Partisans map

Napadaju partizani

Sa štajerskim partizanskim bataljonom napadni Šoštanj.

8. listopada 1941

Minirali su most na Paki, uništili telefonske veze, provalili u oružničku postaju, zapalili pilu, zajedno sa spremištem za drva, zaplijenili blago u trgovinama i kaznili nekoliko izdajnika te okupatorovih suradnika.