ŠOŠTANJ 1941

ŠOŠTANJ

Join the Partisans map

8. oktober 1941 

Napadi Šoštanj!

S Štajerskim partizanskim bataljonom napadi Šoštanj.
Minirali so most na Paki, pretrgali telefonske zveze, vdrli v orožniško postajo, zažgali žago s skladiščem lesa, zasegli blago v okupatorjevih trgovinah in kaznovali nekaj izdajalcev in okupatorjevih sodelavcev.

Napadajo partizani.