Odbrani Belu krajinu!

Tvoj cilj: ŽUMBERAK (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napada okupator.

Akciji u Bosiljevem slijedila je neprijateljeva protuakcija, kojom je planirao udariti u srce oslobođene teritorije, u Belu krajinu, gdje su se nalazile glavne vojne i politične institucije slovenskog oslobodilačkog pokreta. 

10. – 14. srpnja 1944

1. donski i 3. kubanski puk 1. kozačke divizije, dovedene iz Moslavine, te 10. i 13. ustaška bojna, koje su zajedno brojile 4000 vojnika te kasnije i 5. i 30. ustaška bojna i dva bataljona njemačkog 1. rezervnog gorskog lovačkog puka, napali su jedinice hrvatske 8. i 34. divizije, te slovenske 5. brigade u Žumberku. U ovim bojevima okupatorsko-kvislinške čete pretrpjele su velike gubitke (prema partizanskim izvještajima oko 1000 ljudi). Brigade koje su branile Belu krajinu izgubile su 40 ljudi i imale 110 ranjenika. Tijekom vojnog pohoda njemačke, čerkeske i ustaške čete palile su, pljačkale i počinile brojne druge zločine.