ŽUMBERAK 1944

ŽUMBERAK (HRVAŠKA)

Join the Partisans map

10.–14.julij 1944

Ubrani Belo krajino!

Akciji v Bosiljevem je sledila sovražnikova protiakcija, s katero je ta nameraval udariti v srce osvobojenega ozemlja, v Belo krajino, kjer so bile osrednje vojaške in politične ustanove slovenskega osvobodilnega gibanja.
Ubrani Belo krajino!

1. donski in 3. kubanski polk 1. kozaške divizije, ki so ju pripeljali iz Moslavine, ter 10. in 13. ustaška bojna, ki so skupaj šteli okoli 4000 mož, nato pa še 5. in 30. ustaška bojna ter dva bataljona nemškega 1. rezervnega gorskega lovskega polka so napadli enote hrvaške 8. in 34. divizije ter slovenske 5. brigade v Žumberku. V teh bojih so imele okupatorsko-kvislinške čete hude izgube (po partizanskih poročilh okoli 1000 mož). Brigade, ki so branile Belo krajino, so imele 40 padlih in 110 ranjenih. Med pohodom so nemške, čerkeške in ustaške čete požigale, ropale in zagrešile še druge zločine.

Napada okupator.