GORNJE POKUPJE 1945

GORNJE POKUPJE (HRVAŠKA)

Join the Partisans map

27. marec 1945

Napadi sovražnikovo postojanko!

8. brigada Fran Levstik severno od Karlovca napade ustaško postojanko, v kateri je okoli 150 mož. 

Postojanko so zavzeli. Ker je komandant drugega bataljona Mirko Jurca – Mičo mislil, da je boj končan, je izstrelil raketo, ki je pomenila, da se je treba odpraviti. Z žarko svetlobo je osvetlil tudi samega sebe. To je izkoristil ustaš, skrit na nekem podstrešju, in ga ustrelil. Ustaša so sicer našli in ga ubili, toda junaškega komandanta Miča ni bilo več. Bil je edina smrtna žrtev brigade v tej akciji. Ustaši so imeli 43 mrtvih in 23 ranjenih, kar pa je bila za borce Levstikove brigade slaba tolažba.

Napadajo partizani.