ŽIRI 1943

ŽIRI

Join the Partisans map

2. avgust 1943 

Prebij se iz obroča!

Nemški okupator izve za premike večjega števila partizanov na Žirovskem vrhu in jih obkoli z vsemi močmi, ki jih ima na voljo. Po treh dneh bojev in treh poskusov preboja so nemške policijske enote uprizorile nekakšen lovski pogon, v katerem so borce z avtomatskim orožjem klatili s smrek ter jih pobijali po grmovju.
Okupator je ujel 93 borcev, med njimi veliko neoboroženih. Pozneje so jih vse poslali v koncentracijska taborišča. Po nemških poročilih je padlo še 55 borcev.

Napada okupator.